Skip to main content

REGULAMIN

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym odwyskwa.eu. Sklep internetowy działający pod adresem www.odzyskwa.eu, prowadzony jest przez firmę Dworek Polski Sp.j, z siedzibą w Zalesiu Górnym przy ul. Pięknej 8 (05-540), NIP: 123-00-28-698.

 

1. Postanowienia ogólne

a. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży odzyskwy ściekowej.

b. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sprzedawcą.

c. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) przez Internet w sklepie www.odzyskwa.eu jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad i postanowień.

e. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym na stronie www.odzyskwa.eu Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

f. Sprzedający zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonania usługi sprzedaży, zgodnie z posiadaną wiedzą i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

2. Dane Klienta

a. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta będą błędne lub nieprawdziwe.

 

3. Ochrona danych osobowych

a. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

b. Sprzedający działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. NR 133 poz. 883). Dostęp do danych osobistych ma jedynie Sprzedający, który nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim.

 

4. Ceny

a. Wszystkie ceny podane na stronie www.odzyskwa.eu są podawane w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

b. Podane ceny towarów zawierają kosztu dostawy (na terenie Polski).

 

5. Zakupy

a. Zamówienie składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.odzyskwa.eu

b. Zapłata za przedmiot uiszczana jest za pomocą przelewu na konto nr: 93 1020 1169 0000 8102 0193 7291. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenie zamówienia do realizacji. Zapłata jest warunkiem koniecznym do wysłania zamówienia.

c. Płatność należy uregulować bezpośrednio na konto Sprzedającego w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia zwykłym przelewem.

d. Produkty wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.

 

6. Zwroty

a. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. W tym przypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu nieużywanego towaru nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot pieniędzy za zakupiony towar nastąpi w przeciągu 14 dni po jego oddaniu. Należna kwota zostanie przelana na konto bankowe kupującego.

b. Zwracany towar powinien być wysłany listem poleconym, paczką pocztową lub kurierem.

c. W przypadku zwrotu towaru, koszty związane z wysyłką Produktu ponosi Kupujący.